OFICIOS EN ACCIÓN 2024
Vidrio

AULA 6

Corman

Talla de vidro

Demostración de talla de vidro a cargo de Eugenio Soto, con torno eléctrico, cos catro pasos do proceso de traballo: marcado, rebaixado, afinado e pulido.

Fotos