Obradoiro de Fiado / Miratú Artesanía
Fibras vegetales

Desde as máis antigas actividades humanas, e recuperando o oficio, presentaremos un Taller de Fiado .
Un contacto con las de  alpaca,  preciadisima en calidade, polas súas características: suavidade,  hipoalergica ( non ten  lanolina) 7 veces máis abrigada que a ovella, pola súa  finura, entre outras.
Con la recente  esquilada ,preparamos a "fibra" facéndoa  esponjosa, apta para a  Rueca.
As  Ruecas facilitan lograr o fío de la, e acompañaron á humanidade, en distintos escenarios históricos, desde a idade media, as aldeas do mundo, pasando por India  moito antes de que  Mahatma  Gandhi adoptaraa como símbolo do nacionalismo fronte aos ingleses: fiaron o seu propio algodón!
Nos imos fiar retomando historias de avoas, de montañas e en Mondoñedo, historias novas, de bosques e habilidades artísticas. Tanto no  obradoiro como nos escenarios previstos, durante mañá e tarde .

Fotos