Introducció a l'Art Toy / Introducción a l'Art Toy
Otros

Es parlarà de dissenyar, construir, idear... un personatge amb volum, és a dir, tridimensional.

Les oportunitats de creació són il·limitades ja que tenim una gran diversitat de materials, mides i colors.

Se hablará de diseñar, construir, idear... un personaje con volumen, es decir,  tridimensional.
Las oportunidades de creación son ilimitadas ya que tenemos una gran diversidad de materiales, tamaños y colores.

 

Fotos